Stads & Park produkter

Grönyteskötsel för miljömedvetna proffs!

Stads & Park produkter har sedan starten 2012 för varje år visat att man är en leverantör att räkna med inom grönytebranschen.

Uppdraget bestod av att ta fram en ny logotype, grafisk profil och en responsiv webbplats som ska göra det lätt för besökaren att hitta produktinformation och återförsäljare.

stadspark.se

DBW_SP_stor_01
DBW_SP_stor_02
DBW_SP_medium_02
DBW_SP_medium_01
DBW_SP_stor_03